Barcelona

Barcelona är en stad som delar Spanska och Katalanska som officiellt språk.

Förr i tiden hade staden belägrats många gånger och tagits tillbaka igen. Det hade rests stora murar runt staden som försvar och efter alla belägringar. Men dessa murar stoppade tillväxten av staden utåt och staden växte enormt på den lilla yta den hade. Tillslut i mitten av 1800-talet fick man tillstånd att riva murarna och börja bygga ut ifrån stadskärnan.

Barcelona ligger i regionen Katalonien och är den andra mest tätbefolkade staden i Europa.

I och med att befolkningen växte så växte också industrin och i och med att industrin växte så befolkningen ännu mer. Barcelona är den 73:e största storstaden i världen och den andra största i Spanien.

Barcelona har exporterat många varor och det har varit en stor del i deras handel genom tiderna.

Nu är Barcelona en väldigt stor turiststad där en stor del av stadens ekonomi kommer från just turister. Staden har ett väldigt stor kulturellt inslag och det finns också bevarade stadsdelar från väldigt långt tillbaka i tiderna. Det är en ständigt växande stad som är och kommer nog att bli en av de största kulturella städerna.